Spiderhead : สไปเดอร์เฮด (2022)

Spiderhead : สไปเดอร์เฮด (2022)
ชื่อเรื่อง : Spiderhead : สไปเดอร์เฮด (2022)
เข้าฉายในปี : 2022
คะแนน Imdb : 6.2
คุณภาพหนัง : HD เสียงไทยมาสเตอร์

เรื่องย่อ : ในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้ต้องขังมีโอกาสเป็นอาสาสมัครทางการแพทย์เพื่อย่นระยะเวลาโทษให้สั้นลง เรื่องหนึ่งสำหรับยาตัวใหม่ที่สามารถสร้างความรู้สึกรักได้เริ่มตั้งคำถามถึงความเป็นจริงของอารมณ์ของเขา

    Tags :